OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane. Nowoczesny rynek pracy skutkuje zwiększeniem oczekiwań po stronie pracowników a tym samym obowiązków po stronie pracodawcy.

Outsourcing obszaru personalnego gwarantuje współpracę ze specjalistami i dostęp do sprawdzonych narzędzi oraz oprogramowania ułatwiających zarządzanie.

Naszych klientów wspieramy zarówno na rynku osób niepełnosprawnych, jak również w wykorzystaniu otwartego rynku pracy i rekrutacji pracowników.