WYWIADOWNIA GOSPODARCZA

 

Sprawdzenie potencjalnego kontrahenta jest najpewniejszym sposobem zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed związaniem się z nierzetelnym i nieuczciwym partnerem, a co za tym idzie przed stratami finansowymi grożącymi zachwianiem kondycji finansowej firmy czy nawet jej zamknięciem.
Zapewniamy dyskretne i skuteczne sprawdzenie wiarygodności partnera biznesowego, z którym planujecie Państwo podpisać kontrakt.

Wywiad gospodarczy to nieoceniona pomoc w trakcie prowadzenia biznesu, zarówno wówczas gdy zaczynamy prowadzić interesy z nowymi partnerami, jak i wtedy, gdy zdarzają się problemy z kontrahentami, którym wcześniej zaufaliśmy.

Oferowane przez nas świadczenie oceny wiarygodności finansowej kontrahenta jest dla Państwa doskonałym narzędziem prewencyjnym, eliminującym mogące wystąpić w przyszłości problemy powiązane z nierzetelnością Państwa partnerów biznesowych. Ich umiejętny dobór jest obecnie jednym z najważniejszych wskaźników gwarantujących nie tylko stabilność finansową, zachowanie odpowiedniej płynności, ale i bezpieczeństwo.
 

Na życzenie naszych Klientów wykonujemy również inne, dyskretne zadania związane z wywiadem gospodarczym.